סוכרת נגרמה, בין השאר, כתוצאה מדחק שנבע מזובור, חטיבת שריון – 2018

שיתוף:

מידע נוסף על זובורים

שלחו לנו הודעה