חיפוש
Close this search box.

פעולות מיגור מומלצות

לאור העובדה כי יש סימנים המעידים לכאורה על קיומם של זובורים ביחידות צה"ל, בדרגות חומרה שונות, רצ"ב עמדתנו באשר לצעדים אשר מן הראוי כי יינקטו, לאורך זמן, במקביל לצעדים השוטפים אשר ננקטו כבר על ידי צה"ל:

שיתוף:

מידע נוסף על זובורים

שלחו לנו הודעה